Zpět
04.10.2017, Cech českých vinařů

Školní statek Mělník

Školní statek Mělník vznikl v roce 1921 darem Okresního úřadu pro účel zřízení statku Státní vyšší ovocnicko-vinařské a zahradnické školy jako pokračovatelky dvouleté vinařsko ovocnické školy.

Školní statek Mělník jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřízená Středočeským krajem je účelovým zařízením pro zajišťování praktické výuky Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy v Mělníku. Své účelové pedagogické poslání plní při zajišťování praktického vyučování žáků SZaŠ, žáků VOŠZa, eventuálně dalších škol včetně vysokých škol ČR. Dále slouží k rozvíjení zájmové odborné činnosti žáků školy.

Vinařství

V areálu ČZA Mělník, Na Polabí 411 Mělník

Telefon: 606  633 591, 315 623 235, Kontaktní osoba: Vojtěch Kušina

http://neuberk.zas-me.cz

Šolní statek je úzce spojen se zahradnickou školou v Mělníku, dnes Českou zahradnickou akademií, pro kterou zajišťuje praktickou výuku žáků. Počátky školního statku neuberku se datují k roku 1921. Postupně se budovaly objekty jednotlivých středisek statku, vysazovali se sady, školky, vinice.

Technologie výroby vína
Bílá vína: Čiření a odkalování moštu, řízené kvašení, zakvašení čistými kultůrami kvasinek, čiření a filtrace vína.
Červené víno: Macerace a kvašení rmutu ve vinifikátorech, zakvašení čistými kulturami, biologické odbourávání kyselin, zraní vín v dubových sudech barrique.

Způsob pěstování a ošetřování vinohradu
Pěstebních spon: starší výsadby 3/1,2m, novější 2,6/0,9m, stáří vinohradů je od 3 do 27 let. Způsob vedení vinné révy: Rýnsko-hesenské. Klima těchto lokalit spolu s půdami vzniklými na křídových sedimentech opuk, překrytými terasovými písky, dávají typický charakter vínům Školního statku Mělník.

Pěstované odrůdy
Ryzlink rýnský 40
Muller Thurgau 24
Svatovavřinecké 10
Rulanské šedé 10
Kerner 10
Moravský muškát 5
Sylvánské zelené 1