Zpět
04.10.2017, Cech českých vinařů

Sklep Grébovka

Havlíčkovy sady

120 00 Praha 2

Ing. Iveta Bulánková 
Pavel Bulánek

tel: 774 803 293 
e-mail: sklepgrebovka@seznam.cz 

http://sklepgrebovka.cz

Historie

Pěstování révy vinné bylo v Praze rozšířeno již před obdobím kralování Karla IV., neb již ve 13. století jsou známé vinice z jižních svahů dnešních Vinohrad, Vršovic a Nuslí. Toto území se nazývalo Viniční údolí a sám Botič se nazýval Vinný potok. Velký rozmach pěstování a výroby vína nastal datem 16. února 1358, kdy císař Karel IV. vydal první privilegium, kterým přikazoval vysazování vinic v okruhu tří mil za hradbami města. Vinicím se dařilo i dále za panování Václava IV. až do dob třicetileté války. Fortifikační práce po skončení války vinicím mnoho nepřály a tak se spousta z nich mění na pole, zahrady a nové usedlosti. I z dnešního území Havlíčkových sadů se tedy stává pás zeleně, kam si návštěvníci chodí odpočinout. 

Koncem 16. století vznikají na území dnešního parku usedlosti Horní a Dolní Landhauska. Velká chvíle pro vinici přichází až se jménem Mořic Gröbe, který po rozsáhlých úpravách strmého svahu naváží zeminu vytěženou ze stavby železničního tunelu na nynější Hlavní nádraží. Součástí dendrologicky zajímavého parku se stává i vinice. Velké sklepy vznikají pod Horní Landhauskou. Po smrti Gröbeho a po letech pokračování rodiny kupuje celý komplex město. V roce 1906 se park otvírá pro veřejnost a vinice se nechává oplotit. S vinicí to nevypadalo dobře a v roce 1926 se dokonce uvažovalo o jejím zrušení. Vinici pomáhá zachránit mělnický vinař Srba a začíná vinici znovu osazovat. V roce 1933 jsou pěstovány specifické odrůdy severních vinařských oblastí: Burgundské bílé, modré a šedé, Sylvánské, Ryzlink, Tramín, Portugalské a Svatovavřinecké. Z těcto hroznů jsou připravována přírodní bílá vína značky Radniční hrozen a červená Primátorský hrozen. Od roku 1938 už tato vína neslouží pouze jako vína pro hoštění na radnici, ale stávají se volně prodejná. Koncem druhé světové války začíná po vybombardování Gröbeho vily a sklepů opět vinice upadat. Fond vinice nebyl omlazován a schylovalo se opět ke zrušení, psal se rok 1989. 

Obnova vinice

Světlé zítřky přichází s rokem 1992, kdy MČ Praha 2 začíná rehabilitovat historickou vinici a jejíž proměna trvá do teď. Radnice oslovila pana Antonína Turečka, dlouholetého vinohradnického mistra na vinicích v Tróji, ke spolupráci na obnově. 

Tím, že vinice je zapsána jako kulturní památka, výběr a koncepce pěstování révy se přibližují historickému vedení révy. Proto přichází vinohradník Tureček s vedením révy svislý kordon - vertiko, který v mnohém připomíná historické vedení „na hlavu“. Vinohradník osazuje vinici téměř třinácti tisíci keři v hustém sponu 80x100. Kromě tradičních odrůd české vinařské oblasti jako Rulandské modré a šedé, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Modrý Portugal, začíná sázet i zajímavé nové odrůdy jako Dornfelder či Hibernal. Hrozny začínají opět těšit návštěvníky parku a od roku 1997 se začínají sklízet již pro výrobu vína. Radnice MČ začíná hrozny odprodávat soukromým výrobcům, do roku 2008 to byl Viniční altán. 

Současnost, vinařství, nový sklep

Zásadní změna nastává vybudováním výrobního sklepa ve východní části vinice, kdy se již celá sklizeň 2009 neodváží, ale přímo na vinohradu (po letech konečně na Vinohradech) se víno vyrábí. Touto událostí se opět vrací dobrá pověst vinohradského vína nejenom na stoly místních obyvatelů, ale víno začíná získávat opět věhlas mezi konzumenty z vinařské oblasti. Pan Tureček vyrábí víno tradiční cestou, ale rád přijímá i mnohé inovace, které s oborem přicházejí. Jeho víno začíná oceňovat i odborná veřejnost, viz. Zlatá medaile Modrého Portugalu 2009 z oblastní výstavy v Mělníku.

Na konci října 2011 Antonín Tureček, dlouholetý místní vinař a vinohradník, zemřel a v hospodaření na vinici a výrobě vína nadále pokračuje jeho rodina, dcera Iveta Bulánková a Pavel Bulánek, také zkušení vinohradníci.