Zpět
03.10.2017, Cech českých vinařů

Jeviněvské vinařství


Jeviněvské vinařství
Pod vinohrady 37
277 05 Jeviněves
Tel.: +420 732 539 435
Tel.: +420 602 318 462
www.facebook.com/jevinevskevinarstvi
info@jevinevskevinarstvi.cz

Řízením osudu, v polovině devadesátých let koupil Ing. Štěpán Sedlák v Jeviněvsi dům s pozemkem, na kterém kdysi bývala historická vinice rodu Chotků. Jeviněves je z toho pohledu zajímavé, na dlouhou dobu zapomenuté místo na vinařské mapě Mělnicka. V análech Památníku národního písemnictví je pěstování révy v Jeviněvsi doloženo roku 1295. Od roku 1698 zde hospodařili Chotkové a je známo, že například v 19. století jim podstatná část zdejšího vína sloužila pro vlastní potřebu a menší část lahvovali a prodávali jako Jeviněvský riesling a Jeviněvské červené kabinetní. Po roce 1918 se stal majitelem pozemků stát, spravoval je Státní statek Lány a později to byla školní vinice Vysoké školy zemědělské. Když pak školní hospodářství přešlo do Mělníka, jeviněvská vinice pustla.

Šestihektarový vinohrad na krásném strmém svahu s opukovým podložím je postupně obnovován a hospodaří na něm od zimního řezu až po sklizeň Ing. Štěpán Sedlák. Ing. Roman Bouška mu je partnerem při zpracování hroznů a výrobě vína. Klasickými, čistě přírodními metodami za použití přirozených kvasinek v nerezových tancích s plovoucími víky vyrábí několik zemských odrůdových vín, klarety a červené cuvée Chateu Jevín. Bílé mošty se nechladí, červené kvasí v otevřených kádích, jen u některých partií probíhá jablečno-mléčné kvašení. Při celém procesu se používá jen minimum síry. Víno slouží především pro přátele a jejich přátele, do prodeje se dostává do tisíce lahví ročně. Jeviněvské vinařství se v roce 2014 rozrostlo o statek přímo pod vinicí zrekonstruovaný na výrobní, degustační a ubytovací prostory.