Zpět
27.03.2019, Cech českých vinařů

Valná hromada 4. 4. 2019

V souladu se Stanovami Cechu českých vinařů z.s.  svolává představenstvo

 valnou hromadu spolku

 Datum:  4. dubna 2019 ve 14:30 hodin

Místo: Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411/72, Mělník

 Pozvánka na valnou hromadu, pozvánka na odborný seminář

Program:

 • Zahájení – Stanislav Rudolfský, předseda spolku
 • Volba mandátové a návrhové komise a zapisovatele – Stanislav Rudolfský
 • Zpráva o činnosti CČV za rok 2018- Stanislav Rudolfský
 • Zpráva o hospodaření CČV za rok 2018- Ing. Štěpán Weitosch
 • Zpráva revizní komise - Antonín Hrabkovský
 • Návrh plánu činnosti CČV na rok 2019 – Stanislav Rudolfský
 • Návrh rozpočtu na rok 2019 - Ing. Štěpán Weitosch
 • Uctění památky zemřelých členů CČV
 • Blahopřání k významným životním jubileím členů spolku
 • Diskuze
 • Usnesení
 • Závěr
 • Představení nových členů - pasování
 • Degustace mladých vín z ročníku 2018

 

Doporučené spoje do Mělníka vycházejí ze začátku odborného semináře (samostatná pozvánka),  který bude od 13,00 hodin předcházet valné hromadě:

Autobus MHD od stanice metra C Praha – Ládví do stanice Mělník - Poliklinika:

odjezd:   11:30                                

Vlak z Litoměřic-města do Mělníka:       

odjezd: 11:12                          příjezd: 11:39 

Autobus MHD ze stanice Mělník-Poliklinika ve směru Praha-Ládví:

odjezd: 18:11; 18:41; 19:11                                                                                                 

Vlak z Mělníka do  Litoměřic-města:  

odjezd:                                    příjezd:

18:16                                      18:44

18:52                                      19:25

Upozornění: Údaje o spojení vycházejí z jízdních řádů platných v době odeslání pozvánky. Protože v březnu dochází obvykle k některým změnám jízdních

řádů, doporučujeme si platnost vybraného spojení ověřit. Dopravu z nádraží Mělník do České zahradnické akademie a zpět si účastníci valné hromady řeší

individuálně.

 

                                                                                                             Stanislav Rudolfský, v.r.,

                                                                                                                   předseda CČV