Zpět
03.04.2023, Cech českých vinařů

Valná hromada 20. dubna 2023 od 14.00 hodin na Mělníku ČZU

V souladu se Stanovami Cechu českých vinařů z.s. svolává představenstvo

valnou hromadu spolku

Datum: 20. dubna 2023 od 14:00 hodin

Místo: Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411/72, Mělník

Program:

 1. Zahájení – předseda CČV a starosta Města Mělník Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

 2. Návrh a schválení řídícího VH, mandátové, volební a návrhové komise a zapisovatele

 3. Zpráva o činnosti CČV za rok 2022

 4. Zpráva o hospodaření CČV za rok 2022

 5. Zpráva revizní komise

 6. Návrh plánu činnosti CČV na rok 2023

 7. Návrh rozpočtu CČV na rok 2023

 8. Uctění památky zemřelých členů CČV

 9. Blahopřání k významným životním jubileím členů CČV

 10. Schválení usnesení

 11. Slavnostní přijímání nových členů

 12. Závěr valné hromady

 13. Novinky ve vinařské legislativě - Ing. Hana Routová, vedoucí odd. pro víno, MZe ČR

 14. Rok 2022 z pohledu Svazu vinařů ČR – PhDr. Martin Chlad, předseda SVČR

 15. Ochrana révy vinné účinně a přitom šetrně – Lukáš Rudolfský, Vinné sklepy Kutná Hora

 16. Nové trendy ve školení vína při použití kvalitních taninů – Zbyněk Kopeček, Vinařský dům

 17. Degustace vzorků dodaných vinaři

V Mělníku dne 22. 2. 2023 Stanislav Rudolfský, v.r.,

předseda CČV

Spojení veřejnou dopravou:

 • Autobus MHD od stanice metra C Praha – Ládví do stanice Mělník - Poliklinika

 • Vlak z Litoměřic-města do Mělníka a následně městská doprava

 • Autobus MHD ze stanice Mělník-Poliklinika do stanice Praha-Ládví

 • Městská doprava a následně vlak z Mělníka do Litoměřic-města