Zpět
31.10.2017, Cech českých vinařů

Žernosecké vinařství s.r.o.

Žernosecké vinařství s.r.o.

Velké Žernoseky čp.1
412 01 Litoměřice

http://zernosecke-vinarstvi.cz

Prodej vína

mobil: 606 070 011

(volejte mezi 6:45 a 14:45 hod.)

prodejna@zernosecke-vinarstvi.cz

Ubytování, exkurze a společenské akce

mobil: 721 142 091

(volejte mezi 9:00 a 20:00 hod., nemáme stálou recepci, ideální kontaktovat přes email).

rezervace@zernosecke-vinarstvi.cz

Vedení společnosti, účtárna

telefon: 416 747 128

info@zernosecke-vinarstvi.cz

Za zakladatele žernoseckého vinařství bývají často považováni mniši cisterciáci. S největší pravděpodobností ale žernosecké vinice založili mniši řádu premonstrátů již v průběhu 12. století. První písemná zmínka o žernoseckých vinicích pochází již z 12. dubna 1237, kdy Žernoseky vlastnil Jindřich z Lípy. Již o několik let později, přesně 12. září 1251, byly Žernoseky prodány za 900 marek stříbra duchovnímu řádu cisterciáků z kláštera Mariazell v Altzellu u Míšně. Cisterciáci byli nejhorlivějšími budovateli a rozšiřovateli vinařství v labském údolí kolem Žernosek. Vinařství bylo hlavním cílem jejich snah a skutečně se jim podařilo rozvinout pěstování vinné révy do takové míry, že v celém údolí nebylo vhodné stráně, která by nebývala révou osázena. Nasvědčují tomu ohromné sklepní prostory, které vznikly za doby jejich působení nejen ve Velkých Žernosekách, ale i v Malých Žernosekách a na Velhotě. Ke změně majetkových poměrů v žernoseckém údolí došlo za vlády krále Václava IV., který v roce 1415 upisuje daně z dvora lovosického Vlaškovi z Kladna a v roce 1415 odnímá král obec a popluží Žernoseky klášteru v Altzellu a postupuje je na Rüdigera ze Skalky. V roce 1478 kupuje Petr Kamýcký ze Lstiboře, příslušník jedné z nejstarších českých rodin, statek Žernoseky. Po Bílé Hoře se dvory Žernoseky a Libochovany staly součástí konfiskátu. V letech 1626 až 1667 se vystřídalo v držení Žernosek několik rodin, až 7. října 1667 byly Žernoseky, Libochovany a Praskovice prodány hraběnkou Marií Františkou z Wrtby německému rodu Nostic-Reinecků, v jehož vlastnictví zůstávají do roku 1916.

V roce 1916 kupuje žernosecký zámek s vinnými sklepy a panské vinice od rodiny Nosticů pražská vinařská firma Oplt a synovci, která tu zřizuje vinárnu a vede žernosecké vinařství obchodním způsobem. Po dobu odtržení Sudet byl majetek v soukromých rukou, brzy po skončení druhé světové války se dostává celý viniční komplex na stráních od Žernosek k České bráně spolu se zámkem a vinnými sklepy do státního majetku, zprvu jako Státní vinné sklepy a později jako Výzkumná vinařská stanice, pod vedením inspektora Jaroše. Od roku 1954 do roku 1964 působil ve Velkých Žernosekách také Prof. Ing. Vilém Kraus, Csc. V roce 1956 došlo k přejmenování podniku na Šlechtitelská stanice vinařská. 1. dubna 1995 přechází vinařství do soukromých rukou a vzniká společnost Žernosecké vinařství s.r.o.

Zdroje: Kraus, V. 1955: Vinum  bonum Sernossieh; Kupsa, J. 2010: Specifikace  “terroir” Velké Žernoseky z pohledu vinohradnictví a vinařství.