Národní legislativa

Zákon 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství – konsolidované znění
Vyhláška 323/2004 Sb. provádějící některé části zákona o vinohradnictví a vinařství, novelizováno vyhláškou č. 28/2010 Sb.
Vyhláška 254/2010 Sb. stanovující viniční trati v ČR/TD>
Vyhláška 97/2006 Sb. o podpoře a marketingu vinařských produktů
Nařízení vlády 245/2004 o podporách SOT s vínem
Usnesení vlády č. 24-4. 1. 2010 o povolení výjimky při zvyšování kyselin