Zpět
15.11.2019, Cech českých vinařů

Vinařské akce konané ve vinařské oblasti Čechy 2019

4. 4  Valná hromada, Česká zahradnická akademie Mělník, informace o valné hromadě a odborném semináři naleznete zde

9. 7. Zájez do Národního vinařského centra ve Valticích. Závazné přihlášky mohou zájemci posílat do 31.3. 2019 e-mailem JUDr. Motlíkovi   jan.motlik@vinnesklepy.cz

Předběžná cena zájezdu (cesta autobusem, přednáška, degustace v Salonu vín ČR) činí 1.000,- Kč/1 osoba. Zájezd organizuje a organizační vedoucí je Ing. Štěpán Weitosch.

15. - 19. 4. Zájezd do Itálie, informace a přihlášky Stanislav Rudolfský, informace o zájezdu naleznete zde

27. 4. Vinná noc v Mělníku http://www.melnickykost.cz/vinna-noc.php

3. 5. Košt českých vín na náplavce v Praze, informace naleznete zde

11. - 12. 5. Ochutnávka českých vín  ve vinařství Rychtařík v Kvíci http://www.vinarstvikvic.cz/

18. 5. Den otevřených dveří v Českém vinařství Chrámce s.r.o. www.ceske-vinarstvi.cz

28. 5. Národní soutěž vín vinařské oblasti Čechy, hodnocení vín na České zemědělské univerzitě, středisko Mělník, Chloumek

3. 6. Nejlepší česká vína v Praze, Novoměstská radnice, vyhlášení výsledků národní soutěže vín, začátek 13.00, kontaktní osoba Karel Tomášek, karel.tomasek@email.cz, tel. 775 450 450

8. 6. Roudnický košt v Roudnici nad Labem   https://www.roudnicky-kost.cz/

20.-22. 9. Vinobraní Mělník

28. 11. Sto let od založení Výzkumné stanice rostlinné výroby na Karlštejně, setkání na Karlštejně

10. 12. Košt mladých vín, Mělník, Zahradnická akademie, Na Polabí, Mělník, zahájení 15.00 hod.