Zpět
08.04.2019, Cech českých vinařů

Vinařské akce konané ve vinařské oblasti Čechy 2019

4. 4  Valná hromada, Česká zahradnická akademie Mělník, informace o valné hromadě a odborném semináři naleznete zde

9. 7. Zájez do Národního vinařského centra ve Valticích. Závazné přihlášky mohou zájemci posílat do 31.3. 2019 e-mailem JUDr. Motlíkovi   jan.motlik@vinnesklepy.cz

Předběžná cena zájezdu (cesta autobusem, přednáška, degustace v Salonu vín ČR) činí 1.000,- Kč/1 osoba. Zájezd organizuje a organizační vedoucí je Ing. Štěpán Weitosch.

15. - 19. 4. Zájezd do Itálie, informace a přihlášky Stanislav Rudolfský, informace o zájezdu naleznete zde

27. 4. Vinná noc v Mělníku http://www.melnickykost.cz/vinna-noc.php

3. 5. Košt českých vín na náplavce v Praze, informace naleznete zde

11. - 12. 5. Ochutnávka českých vín  ve vinařství Rychtařík v Kvíci http://www.vinarstvikvic.cz/

18. 5. Den otevřených dveří v Českém vinařství Chrámce s.r.o. www.ceske-vinarstvi.cz

28. 5. Národní soutěž vín vinařské oblasti Čechy, hodnocení vín na České zemědělské univerzitě, středisko Mělník, Chloumek

3. 6. Nejlepší česká vína v Praze, Novoměstská radnice, vyhlášení výsledků národní soutěže vín, začátek 13.00, kontaktní osoba Karel Tomášek, karel.tomasek@email.cz, tel. 775 450 450

8. 6. Roudnický košt v Roudnici nad Labem   https://www.roudnicky-kost.cz/

20.-22. 9. Vinobraní Mělník

28. 11. Sto let od založení Výzkumné stanice rostlinné výroby na Karlštejně, setkání na Karlštejně

12. 12. Košt mladých vín, Mělník, Chloumek, zahájení 15.00 hod.