Zpět
05.03.2018, Cech českých vinařů

28. 2. 2018

Ve středu dne 28. 2. 2018 se představenstvo sešlo ve vinařství Johann W v Třebívlicích.

Jednání se týkalo nadcházejících událostí: soutěž vín Vinařské Litoměřice, soutěž vín Litoměřický hrozen, nominační soutěž VO Čechy, valná hromada, Wine Prague, společenský večer cechu, otevřené sklepy Třebívlice, Chrámce, Chomutov a Vičice. Sklepmistr pan Nesvadba nás provedl výrobní halou a ochutnali jsme mladá vína. Děkujeme ještě jednou za příjemný zážitek. KK

    

Jednání shrnula paní Liana Hrabálková do informačního dopisu, který byl rozeslán následující den všem členům cechu.

Vážení členové Cechu českých vinařů,

posílám několik novinek, pozvánek a informací. Vzhledem k tomu, že od zítra budu 3 týdny mimo email, kontaktujte vždy pouze osoby určené v textu.

 1. Vinařské Litoměřice – svou účast na společném cechovním stánku nebo na stánku vlastním nahlaste nejpozději do 5. 3. ing. Líbalové: libalova@lobkowicz.cz

Vyzýváme všechny hodnotitel s platnými zkouškami, aby se zapojili do hodnocení, v přílohách informace

 1. vyhlášení výsledků Národní soutěže vín – oblast Čechy proběhne opět na Novoměstské radnici v Praze, a to 5. 6. Promyslete svou účast na této vrcholné české vinařské akci, další informace budou následovat.
 2. Novým administrátorem Cechu je JUDr. Motlík (motlik@vinnesklepy.cz )
 3. Vzhledem k 50. výročí novodobého Cechu Vám nabízíme možnost prezentovat své vinařství v připravované publikaci a to zdarma. Články doplněné fotografií (cca na jednu A4) o vývoji Vašeho vinařství za posledních pět let zasílejte do 15. 3. JUDr. Motlíkovi. Stejně tak i články o historii pěstování vína ve Vaší konkrétní obci, městě, okolí apod.
 4. Sice se to zdá za dlouho, ale již nyní plánujte účast na „české“ části Vinobraní na Grébovce. Možný prodej burčáku i vína. Předběžný zájem hlaste přímo panu Bulánkovi: sklepgrebovka@seznam.cz, a to do konce března
 5. Uvolnilo se jedno místo na stánku Cechu na veletrhu Wine Prague, případní zájemci (stylem kdo dřív přijde, ten místo bere) hlaste se rovnou ing. Líbalové: libalova@lobkowicz.cz
 6. Březnový termín technologická komise bude teprve upřesněn.
 7. I když s výstavami se roztrhl pytel, doporučujeme Vám účast na Celostátní výstavě vín málo pěstovaných odrůd – viz přílohy
 8. Ples Cechu bude opět na Chloumku, 6. dubna, v nejbližších dnech očekávejte pozvánku
 9. Již nyní si zapište datum valné hromady – 26. 4. na Chloumku. Pokusíme se zajistit přednášku MZe či SZIF o aktuálním stavu možnosti dotací a dále stručnou informaci o tolik diskutované ochraně dat GDPR
 10. Posledním, avšak rovněž důležitým bodem je pozvánka do Mostu na zajímavý seminář, hlaste se na maily uvedené v pozvánce.

Věřím, že jsem Vás v těchto mrazech příliš nezahltila informacemi a přeji krásný vstup do jarních dnů

jménem předsedy Cechu Stanislava Rudolfského

Ing. Liana Hrabálková

Cech českých vinařů

liana.hrabalkova@vinnesklepy.cz