Remeš

Cech českých vinařů v kraji Champagne

Ve dnech 22.-24.října 2010 navštívila delegace českých vinařů jednu z nejznámějších a nejproslulejších vinařských oblastí světa, francouzskou Champagne. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání francouzské strany. Město Kutná Hora má dlouholetou velmi plodnou spolupráci s Městem Remeš ( výměna studentů středních škol, kulturní programy, propagace Kutné Hory na úžasných trzích Johanky z Arku a naopak návštěvy francouzských vinařů na Svatováclavských slavnostech v Kutné Hoře ), která v roce letošním vyústila v pozvání zástupců Města Kutná Hora se samostatnou delegací českých vinařů.

Za vinaře se zúčastnili p.Jiří Čábelka, předseda CČV, p.Jan Podrábský, ředitel Lobkowiczkého zámeckého vinařství Roudnice nad Labem, p.Vojtěch Kušina, hlavní enolog Školního statku Mělník a p.Stanislav Rudolfský, místopředseda Rady Vinařského fondu ČR. Těžiště oficiálního programu se odehrávalo v sobotu. Zatímco zástupci Města Kutná Hora měli vlastní program, vinařskou delegaci čekal speciální program a velmi náročný den. Dopoledne nás přijal v reprezentativním sídle C.I.V.C. v městě Épernay ředitel instituce p.Dominique Moncomble. Comité interprofessionnel du vin de Champagne, jak zní celý název v originále, združuje producenty ( vinaře a vinohradníky ) této oblasti. Jejich budova odpovídá svojí velikostí, vybavením i majestátem významu celé oblasti Champagne. Při degustaci vín nám pan ředitel ozřejmil hlavní poslání a úkoly organizace – kontrola kvality a kvantity produkce, ovlivňování konečné ceny za lahev a ochrana známky „Champagne“. Největší problémy s ochramou známky mají především v USA a Číně. Na závěr setkání došlo i na degustaci vín z našich luhů a hájů. Následoval oběd s našim milým průvodcem a hlavním organizátorem akce p.Jacques Lorenzi. Všímali jsme si, zda i prosti francouzi konzumují k obědu Champagne a byli jsme velmi překvapeni. Přestože cena lahve začíná na 20 EUR, téměř žádný stůl se bez „bublinek“ neobešel. Až i nám se podaří takto vychovat spoluobčany, budou mít naši vinaři vyhráno.

Odpoledne následovala návštěva vinařského družstva ve vesnici Passy-Grigny. Družstvo obhospodařuje 125 ha vinohradů a sdružuje 82 vinohradníků. V celé oblasti Champagne je 34.000 ha vinohradů a cca 140 vinařských družstev. A právě ona mají velmi silné slovo v určování výkupních cen hroznů. V současnosti je cena 5 EUR/kg. Sklizeň probíhá většinou v září při cukernatosti 17-18 st.NM, aby víno mělo 10,5 st.alk. Hrozny se lisují celé, následuje sedimentace atd., stejně jako všude jinde. Do dorzážního likéru se používá sacharoza, do tirážního likéru rektifikovaný mošt. Většina produkce tvoří vína kupážovaná ze všech tří odrůd ( Pinot noir, Menieur a Chardonnay ), oblastí a ročníků, pouze cca 8% produkce tvoří vína ročníková, tzv. „millésimée“. Ta musí zrát na lahvi min 36 měsíců. Dozvěděli jsme se mnoho údajů a zajímavostí. Zřejmě nejvíc nás zaujalo, že počet keřů na ha začíná na 8 tisících a konkrétně v tomto družstvu je 9,5 až 10 tisíc. Poté člověk pochopí povolenou produkci na 1 ha 10.050 lt. U nás těžko myslitelné.

Celý den vyvrcholil slavnostní večeří v legendárním skepení Mumm v Remeši, který patří k pěti nejvyhlášenějším kultovním sklepením celé Francie. Možná ještě ani nyní nedokážeme docenit pocty, které se nám a našim českým vínům dostalo. Doposud se zde při takovýchto slavnostním příležitostech jiné víno než Champagne nepodávalo, až nyní. Padesát významných představitelů veřejného života, ředitelů vinařských podniků a politiků v čele s prefektem oblasti Champagne-Ardenn p.Jean-Paul Bachy ( zároveň president sdružení AREV ) ochutnalo Ryzlink rýnský z Mělníka, Sylvánské zelené z Roudnice a Pinot noir z Kutné Hory. Závěr večera jsme strávili v diskusích s kolega vinaři a především s p.J.P.Bachy, který rozváděl své vize o činnosti vinařského sdružení AREV.

Autor: Stanislav Rudolfský