Česká zahradnická akademie Mělník

 

střední škola a vyšší odborná škola
Na Polabí 411, 276 01 Mělník, příspěvková organizace
STŘEDNÍ ŠKOLA
Studijní obor: 41-42-M/01 VINOHRADNICTVÍ
studium je určeno absolventům 9. tříd a dalším uchazečům
Název školního vzdělávacího programu:
VINAŘSKÁ A OVOCNÁŘSKÁ TECHNOLOGIE
Forma a délka studia: DENNÍ ČTYŘLETÉ STUDIUM
Přihlášky ke vzdělávání: zasílejte na předepsaném tiskopisu do 15. března 2014

přímo na adresu ředitelství školy,

včetně lékařského potvrzení

Jsme veřejnou školou, příspěvkovou organizací Středočeského kraje, kde žáci neplatí školné.
Pro školní rok 2014/2015 budeme přijímat 30 žáků.
Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek na základě posouzení prospěchu na
ZŠ, pokud nedojde ke změně dosavadních právních předpisů.
Dny otevřených dveří
25. září, 16. října, 13. listopadu, 4. prosince 2013, 15. ledna, 12. února, 12. března, 23. dubna a 14. května 2014.
Po telefonické dohodě lze zvolit k návštěvě i jiný termín.
Součástí školy je i domov mládeže s celodenním stravováním ve vlastní školní jídelně.

VÁŽENÍ RODIČE A UCHAZEČI,

 

Bohatá tradice naší školy, progresivní změny forem i obsahu studia a využívání zkušeností ze spolupráce s našimi a zahraničními školami dávají předpoklady pro vysokou úroveň i uplatnění našich absolventů v praktickém životě. Součástí výuky je praktické vyučování, které  probíhá na Školním statku Mělník a v zahradnických firmách po
celé ČR. Převážná většina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

 

Podrobnější informace o studiu lze získat na:http://www.zas-me.cz

 

KONTAKTY

tel.: 315 623 023-5, 315 636 111, mobil:602 232 333

e-mail: skola@zas-me.cz, braunsveig@zas-me.cz