Zpět
07.04.2022, Cech českých vinařů

Valná hromada 14. dubna 2022 od 15.00 hodin

V souladu se Stanovami Cechu českých vinařů z.s. svolává představenstvo

valnou hromadu spolku

Datum: 14. dubna 2022 od 15:00 hodin

Místo: Česká zahradnická akademie Mělník, Na Polabí 411/72, Mělník

Program:

 1. Zahájení a přivítání hostů – p. Stanislav Rudolfský, předseda CČV

 2. Seznámení s uplynulým rokem, novinky v legislativě – Ing. Hana Routová, vedoucí oddělení pro víno MZe

 3. Nové směřování Svazu vinařů – PhDr. Martin Chlad – prezident Svazu vinařů ČR

 4. Jak správně vyplnit hlášení o sklizni a o zásobách – ing. Václavíková, ÚKZUZ

 5. Návrh a schválení řídícího VH, mandátové, volební a návrhové komise a zapisovatele

 6. Zpráva o činnosti CČV za rok 2021 – p. Stanislav Rudolfský

 7. Zpráva o hospodaření CČV za rok 2022 – Ing. Štěpán Weitosch, místopředseda CČV

 8. Zpráva revizní komise – p. Antonín Hrabkovský, předseda RK

 9. Návrh plánu činnosti CČV na rok 2022 – p. Stanislav Rudolfský

 10. Návrh rozpočtu CČV na rok 2022 – Ing. Štěpán Weitosch

 11. Uctění památky zemřelých členů CČV – p.Jiří Čábelka, čestný předseda CČV

 12. Blahopřání k významným životním jubileím členů CČV - p.Jiří Čábelka, čestný předseda CČV

 13. Usnesení – předseda návrhové komise

 14. Závěr – p. Stanislav Rudolfský

Následuje degustace vín českých vinařů pod vedením nestorů českého vínařství – L. Šuhájka aj. Podrábského -vzorky vítány

V Mělníku dne 22. 2. 2022 Stanislav Rudolfský, v.r.,

předseda CČV

Spojení veřejnou dopravou:

 • Autobus MHD od stanice metra C Praha – Ládví do stanice Mělník - Poliklinika

 • Vlak z Litoměřic - města do Mělníka a následně městská doprava

 • Autobus MHD ze stanice Mělník-Poliklinika do stanice Praha-Ládví

 • Městská doprava a následně vlak z Mělníka do Litoměřic - města